Ecowijk Mandora, Houten

Energie Monitoring in de Ecowijk Mandora
Op weg naar 100% altijd groene energie!

Energie Monitoring in de Ecowijk Mandora

Als Ecowijk Mandora zijn we energieneutraal en voor diverse woningen geldt zelfs nul (of minder)-op-de-meter! Dit betekent dat we op jaarbasis tenminste evenveel energie zelf opwekken via onze zonnepanelen als we gebruiken in onze woningen voor verwarming, warm water en huishoudelijke apparaten.

Dat is natuurlijk al geweldig, maar het verbruik en de opwekking zijn helaas niet altijd goed op elkaar afgesteld. Dit betekent dat we overdag in de zomer vaak duurzame stroom terugleveren aan het net en dat we in de nacht in de winter vaak stroom moeten afnemen van het net. Een gedeelte van de stroom die we afnemen is groen via de opwekking van windenergie elders in Nederland, maar er zijn ook momenten dat de stroom nog grijs is van kolen- of gascentrales. En daar willen we vanaf!

De werkgroep Monitoring in ecowijk Mandora richt zich op het in kaart brengen van het energieverbruik in de ecowijk en daarmee op het verminderen van het energieverbruik en het verhogen van het aandeel duurzame energie. Ook willen we zo een bijdrage leveren aan de energietransitie waar inzicht in energieverbruik en regeling van groot belang zijn vanwege de grote veranderingen die zullen gaan plaatsvinden. Dit doen we samen met o.a. onze partners Smartdodos, Itho Daalderop en Greenchoice.

De werkzaamheden van de werkgroep Monitoring zijn mede mogelijk gemaakt door het Duurzaamheidsfonds Houten.

pasfoto van Wijnand
Dit groenvoer artikel werd geschreven in Jan 2020, door Wijnand, bewoner van Mandora.

Een aardig filmpje over het idee van altijd groene stroom: altijd groen.

Voor energie monitoring zetten we in op drie activiteiten:

 1. Zichtbaar maken
  We monitoren en vergelijken de energie om te kijken waar we nog kunnen besparen en we maken dat inzichtelijk voor diverse groepen geïnteresseerden.
 2. Leren
  We willen beter inzicht krijgen in het gebruikerspatroon, we maken analyses van hoe we vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen, zodat we leren hoe we richting ‘altijd groene energie’ gaan.
 3. Bouwen
  We willen de inzichten van stap 2 gebruiken om te werken aan een smart grid systeem in de wijk (via balancering, energieopslag, benutten accu’s elektrische auto’s, etc…).

De eerste stap voeren we sinds begin 2019 uit en we hebben al diverse leerpunten ontdekt. Dit heeft er o.a. toe geleid dat ontbrekende power optimizers van zonnesystemen zijn geplaatst en verwarmingssystemen anders zijn ingesteld om energie te besparen.
De tweede stap wordt vanaf begin 2020 uitgevoerd samen met partner Greenchoice en de derde stap zal daar op volgen vanaf medio 2020. We zullen dan gaan werken aan:

 1. Energievraag reduceren
  Hoe kunnen we in onze wijk nog energiezuiniger worden?
 2. Energieopwekking verhogen
  Kunnen we nog meer duurzame energie opwekken?
 3. Energie matchen
  Welk verbruik kunnen we matchen aan de energieopwekking in de wijk? Een voorbeeld hiervan is ervoor te zorgen dat de warmtepomp draait als de zon schijnt.
 4. Energieopslag
  Kunnen we energie opslaan in elektrische auto’s, in huis of wijk batterijen, en wat zijn de kosten/opbrengsten hiervan?
Ecowijk Mandora

Voorbeeld energie matchen

Overzicht stroomafname en teruglevering

Voorbeeld verbruik (blauw) en teruglevering (geel) van een woning in de wijk. Op dit plaatje is zichtbaar dat het gebruik van de warmtepomp om het warm water op te warmen goed opgevangen kan worden door de eigen opwekking van duurzame energie op zonnige dagen (in dit geval tussen 12.00 – 13.00 uur).

Voorbeeld monitoring verhoogt efficientie

Op het plaatje hieronder is zichtbaar dat onze verwarmingsinstallatie op sommige dagen overdag aan het koelen is en ‘s nachts aan het verwarmen (zie 6-8 en 13-15 en ook 17 september). Door dit anders in te regelen is hier energie op te besparen. Deze besparing komt voort uit het feit dat we aan het monitoren zijn.

Overzicht koelen verus verwarmen van de warmtepomp in de maand september

Nog een voorbeeld monitoring

Voorbeeld opbrengst van zonnepanelen in de wijk op dezelfde dag, waaruit naar voren kwam dan het eerste (bovenste) huishouden een power optimizer nodig heeft voor betere opbrengst (let op de verticale schaal in beide plaatjes).

Overzicht opwekking stroom zonnepanelen zonder optimizers
Overzicht opwekking stroom zonnepanelen met optimizers

Groenvoer: duurzaamheid in je dagelijkse leven

Hier lees je hoe in Mandora wordt omgegaan met duurzaamheid op diverse niveaus; sociaal, ecologisch, technisch, financieel.
Wellicht vind je hier wat inspiratie.

In Mandora wonen mensen die meer delen dan alleen een straatnaam. Samen bouwden we een ecologische woonwijk die een goed thuis biedt, niet alleen voor mensen maar voor alle fauna en flora.
De grote gedeelde binnentuin met veelal inheemse planten heeft een grote aantrekkingskracht voor allerlei insecten, vogeltjes, egels enz.

Maar er gebeurt meer in Mandora: We delen gereedschap in een gezamenlijke werkschuur. Er wordt voor je gekookt als je het zelf even niet kunt. Samen denken we na over hoe we ons energie- en watergebruik kunnen verlagen. etc.
Over sommige van deze activiteiten uit Mandora kun je hier lezen: Groenvoer

Bonte specht in tortels in Mandora
Vogels in Mandora
April 2024 - door Aram & Mirjam

Een aantal bewoners doet al jaren mee met de nationale tuinvogel telling. Ook doen we ons best om een zo groot mogelijke biodiversiteit te stimuleren in onze gedeelde tuin. Hoe werkt dat? Wat doen we? Welke vogels zien we in de tuin? Lees verder...

Bloemenweides langs ecowijk Mandora, gemeente groen in zelfbeheer
Eetbaar onkruid
Nov 2022 - door Mirjam

Veel gewassen die wij doorgaans als onkruid zien, hebben een waardevolle betekenis, voor insecten, als medicijn of zelfs als voedsel. En aangezien iedereen in eigen tuin of omgeving wel ‘onkruid’ tegenkomt, kunnen we die onkruiden respectvoller tegemoet treden dan we soms doen. Of zoals ook wel gesteld wordt: onkruid bestaat niet!
Lees verder...

Bloemenweides langs ecowijk Mandora, gemeente groen in zelfbeheer
Adoptielandjes
Mrt 2022 - door Klaas Hemke

Aan de noord-oostzijde van Ecowijk Mandora hebben we 750 m2 geadopteerd van de gemeente via Ons Buiten. We hebben met de gemeente afgesproken om dit als kruidenrijk grasland te beheren.
Lees verder...

Woning met balansventilatie in ecowijk Mandora
WTW Balansventilatie
Jun 2021 - door Mirjam

Bij goed geïsoleerde en (vrijwel) kierdichte huizen is ventilatie een heel belangrijk aandachtspunt. Een goed geïsoleerde en dichte woning is namelijk ingepakt in een soort dikke deken waar warmte noch lucht gemakkelijk doorheen kunnen. Daardoor zou je - als je daar geen tegenmaatregelen voor neemt - problemen kunnen krijgen met vocht en bedompte, muffe lucht.
Lees verder...

Regenwatergebruik voor toiletten en wasmachine en de buitenkraan in ecowijk Mandora
Gebruik van regenwater in huis
Feb 2021 - door Mirjam

Sinds kort hebben 14 huishoudens in de ecowijk een regenwater systeem waarbij een zak met een capaciteit van 4,5 m3 in de kruipruimte is gelegd waarop de waterleidingen naar de toiletten, de wasmachine en de buitenkraan zijn aangesloten.
Lees verder...

Werken en praten tijdens een tuinwerkdag in ecowijk Mandora
Tuinwerkdag
Sep 2020 - door Erik

Bewoners van de Ecowijk Mandora bezitten naast een privétuin ook een aandeel in de gemeenschappelijk mandelige tuin. Al in een vroeg stadium van het project is er besloten om de tuin ecologisch in te richten en te beheren.
Lees verder...

Tomaten in de kas bij het buurthuis in ecowijk Mandora
Groen(te) in de kas
Mei 2020 - door Elisa

De kas van het buurthuis wordt volop gebruikt. Niet alleen om mensen te warmen, maar ook waarvoor een kas uitermate geschikt is: Planten!
Lees verder...

Voorbeeld Energie monitoring in ecowijk Mandora
Energie monitoring
Jan 2020 - door Wijnand

De werkgroep Monitoring in ecowijk Mandora richt zich op het in kaart brengen van het energieverbruik in de ecowijk en daarmee op het verminderen van het energieverbruik en het verhogen van het aandeel duurzame energie.
Lees verder...

De Houthakker, het wijkkrantje uit Mandora
Burencontact
Nov 2019 - door Jacqueline

De Houthakker: Mandora kent ook een digitaal "huis-aan-huis-blad" dat iedere twee weken verschijnt.
Het forum: Een laagdrempelige vorm voor praktische burenulp.
Lees verder...

Marktconforme woningwaarde in Mandora
Marktconforme woningwaarde
Apr 2019 - door Jacqueline

Ons doel: woningen bouwen die èn duurzaam èn comfortabel zijn, maar die ook betaalbaar zijn en passen binnen de Houtense woningmarkt. Lees verder...

Ons buurthuis in Mandora
Ons buurthuis
Jan 2019 - door Inge

Een gemeenschappelijke ruimte, groot genoeg voor overleg met bewoners over onderhoud of begrotingen, maar ook gezellig genoeg om samen voetbal te kijken. Lees verder...

De vijver in Mandora in mei 2018
Regenwateropvang
Okt 2018 - door Aram

Hoe werkt dat zelf opvangen van regenwater, ook die ene stortbui van eens in de 50 jaar? Lees verder...

ecowijk Mandora

Contact

Heb je vragen, opmerkingen en/of leuke ideeën?


Mail ze naar: ecowijkhouten@gmail.com

Postadres:
Vereniging Ecowijk Houten
Robiniahout 8
3991 MA Houten

Zoek je contact met andere ecowijken?

Er komen steeds meer initiatieven bij.
Interesse? Bij de Omslag vind je veel informatie.

Routebeschrijving en parkeermogelijkheden

🚲 Fiets
Fiets naar de wijk Het Hout, vlakbij winkelcentrum Castellum. Onze wijk ligt aan de straat Het Hout.
Naast de bergingen op de parkeerplaats is ook een fietsenstalling.

🚆 Trein
Reis naar NS station Houten Castellum. Dan is het een kleine 10 minuten lopen in westelijke richting.
Uit het station (via de trap) rechtsaf (richting het winkelcentrum). Dan net voorbij het winkelplein rechtsaf, onder poort en over bruggetje linksaf, langs fietspad lopen tot aan de groene Vijfwal (= groene wal die onderbroken wordt door fietspad), linksaf (dus vóór de Vijfwal) en dan de eerste rechts, links het terrein van Mandora op.

🚙 Auto
A27 afslag Houten, via de rondweg afslag Antonius poli, Het Hout nemen. Dan rechts aanhouden richting Het Hout (ter hoogte van medisch centrum ‘Leebrug’). Na ruim honderd meter zie je straatnaamborden met Robiniahout en Het Hout. Daar is de ingang (houten landhek). Vlak vóór de Vijfwal (= groene wal rechts en links voor je) kun je parkeren, op het Merantihout.