vijver in Mandora september 2017

Regenwateropvang

Midden in de gedeelde binnentuin in Mandora ligt een vijver. Nou ja vijver, een flinke kuil. Hiermee vangen we het grootste deel van het regenwater in de wijk bij een grote stortbui op. Alle grote en kleinere wadi’s lopen af richting deze vijver. Voordat we hier kwamen wonen hebben we met diverse boringen gemeten hoe hoog het grondwater stond en zo (mede) bepaald hoe diep deze kuil moest worden om een mooie vijver te realiseren EN om ook voldoende extra capaciteit te hebben voor die ene bui die een keer in de 50 jaar valt (maar nu vaker).

Deze vijver heeft dus een fluctuerend waterpeil, van erg vol (na flinke periodes met regen) tot helemaal droog (in droge zomer van 2018). Dit vraagt aanpassingsvermogen van de bewoners. Sommige bewoners zijn blij met deze dynamiek, anderen vinden het jammer wanneer de vijver (bijna) droog staat.

Aram
Dit groenvoer artikel werd geschreven in oktober 2018, door Aram, bewoner van Mandora.
De vijver in Mandora in mei 2018 De vijver in mei 2018 - foto door Aram
De regenafvoer van het buurhuis Mandora is losgekoppeld en voert het regenwater nu af richting de vijver De regenafvoer van het buurthuis is losgekoppeld en voert het water nu af naar de vijver - foto door Aram

Loskoppelen

Om te zorgen dat er voldoende water richting de vijver gaat (om deze op peil te houden in droge periodes bijvoorbeeld) hebben we de regenwaterafvoer van het buurthuis afgekoppeld en via speelse waterweggetjes naar de vijver geleid. Als het goed hard regent levert dit soms spectaculaire watervallen op.

Modderkeuken

Ook hebben we een waterspeelplaats gemaakt, inclusief modderkeuken. Een deel van het regenwater van het buurthuisdak stroomt naar een ingegraven 1000 liter vat. Op dit vat zit een handwaterpomp aangesloten en zo kunnen de kinderen hier zo goed als altijd met water spelen.

Als het vat vol zit, stroomt het surplus aan water weg via een strook met keien. Zo komt het water uiteindelijk in de vijver. Ook als er veel gepompt wordt, stroomt het water op deze manier naar de vijver. Op een speelse manier laat dit zien hoe je met water om kunt gaan. Dit is iets wat alleen maar belangrijker zal worden.

De modderkeuken in Mandora in augustus 2018 Modderkeuken augustus 2018 - foto door Gerard
Aanleg keienstrook september 2018 Aanleg keienstrook augustus 2018 - foto door Gerard
Aanleg modderkeuken september 2018 Aanleg modderkeuken september 2018 - foto door Gerard
Plaatsen 1000 liter vat als buffer voor Modderkeuken juni 2018 Plaatsen 1000 liter vat als buffer voor Modderkeuken juni 2018 - foto door Gerard

Groenvoer: duurzaamheid in je dagelijkse leven

Hier lees je hoe in Mandora wordt omgegaan met duurzaamheid op diverse niveaus; sociaal, ecologisch, technisch, financieel.
Wellicht vind je hier wat inspiratie.

In Mandora wonen mensen die meer delen dan alleen een straatnaam. Samen bouwden we een ecologische woonwijk die een goed thuis biedt, niet alleen voor mensen maar voor alle fauna en flora.
De grote gedeelde binnentuin met veelal inheemse planten heeft een grote aantrekkingskracht voor allerlei insecten, vogeltjes, egels enz.

Maar er gebeurt meer in Mandora: We delen gereedschap in een gezamenlijke werkschuur. Er wordt voor je gekookt als je het zelf even niet kunt. Samen denken we na over hoe we ons energie- en watergebruik kunnen verlagen. etc.
Over sommige van deze activiteiten uit Mandora kun je hier lezen: Groenvoer

Marktconforme woningwaarde in Mandora
Marktconforme woningwaarde
Apr 2019 - door Jacqueline

Ons doel: woningen bouwen die èn duurzaam èn comfortabel zijn, maar die ook betaalbaar zijn en passen binnen de Houtense woningmarkt. Lees verder...

Ons buurthuis in Mandora
Ons buurthuis
Jan 2019 - door Inge

Een gemeenschappelijke ruimte, groot genoeg voor overleg met bewoners over onderhoud of begrotingen, maar ook gezellig genoeg om samen voetbal te kijken. Lees verder...

De vijver in Mandora in mei 2018
Regenwateropvang
Okt 2018 - door Aram

Hoe werkt dat zelf opvangen van regenwater, ook die ene stortbui van eens in de 50 jaar? Lees verder...

aanleg vijver in Mandora september 2017