De bonte specht en twee tortels in de tuin van ecowijk Mandora in Houten

Vogels in Mandora

Als je in een ecowijk gaat wonen, wil je natuurlijk veel levende natuur om je heen. Dat moest in Mandora, dat 2 jaar lang een bouwplaats was geweest, echt nog groeien. In het prille begin zagen we vooral eksters, kauwtjes en houtduiven, mooie vogels, maar we wilden natuurlijk meer soorten verwelkomen. Met het groeien van de natuurrijkere tuin, zagen we gelukkig ook enkele egeltjes, kikkers en padden, libelles en vooral ook meer vogels...

Alle foto's op deze pagina zijn gemaakt in Mandora.

Aram

Dit groenvoer artikel werd geschreven in April 2024, door Aram & Mirjam, beiden bewoners van Mandora.

Puttertje op een kaardebol in ecowijk Mandora

Hoe vorm je een vogelvriendelijke tuin?

Heel belangrijk daarvoor is veel groen, en dan met name het groen waar vogels iets aan hebben, zoals:

  • bosschages waar ze zich in terug kunnen trekken
  • bessen en zaden om te eten
  • nestgelegenheden
  • water om te badderen
  • insecten
  • luizen
  • slakken
Als beplanting in de gedeelde tuin hebben we vooral gekozen voor inheems en divers. Daarmee heb je namelijk de grootste kans op succes om allerlei vogelsoorten (en andere diertjes) een prettige plek in de wijk te bieden, want gebiedseigen beplanting trekt de grootste diversiteit in insecten en andere wriemeldiertjes aan. Deze diertjes zijn niet alleen belangrijk voor een goede gezonde bodem maar zijn op zich weer voer voor anderedieren en uiteindelijk maak je de tuin voor veel dieren (vogels) een aantrekkelijke plek met heerlijke hapjes.

Alle vogels gespot in Mandora
Vogels gespot in Mandora, herken je ze?

Vogels tellen

Een groepje bewoners houdt de soorten vogels wat preciezer bij en doet ook mee aan de Nationale Vogeltelling van de Vogelbescherming. Inmiddels kunnen we zeggen dat veel soorten vogels hun weg naar Mandora hebben gevonden. De hoeveelheid getelde vogels is ieder jaar iets groter dan het vorige, terwijl er ongeveer evenveel bewoners tellen. Zo zijn we bijvoorbeeld erg trots op de groepen puttertjes die in bepaalde periodes op de teunisbloemen en kaardebollen afstormen. Het schichtige ijsvogeltje laat zich nu en dan zien langs de grote vijver en ook de reiger die af en toe dezelfde vijver komt inspecteren, waar een paar eenden zich inmiddels thuis voelen. Het uitbundige gezang van de zanglijster verveelt geen moment. En dat de grote bonte specht na veel getik op oude boomstammen zelfs een tijdje middenin de tuin haar slaapplek had, voelde als een groot compliment. Jammer, maar ook bijzonder was dat een sperwer, in onze tuin, daar een eind aan maakte!

Ekster gespot in Mandora
De Ekster was vanaf het begin te vinden in de tuin.

IJsvogel in wilg bij de vijver in Mandora

Resultaten tuinvogeltelling

Dit plaatje geeft de tellingen weer van Mandora tijdens de Nationale Vogeltelling over de jaren 2021-2024, gemiddeld over de meetellende huishoudens. Het is natuurlijk steeds maar een momentopname, want de telling behelst slechts een halfuur in januari. Maar wat wel opvalt is de hoge score van de huismus in 2024. Dat is best opvallend want landelijk gaat het (nog) niet echt best met de huismus. De tuin lijkt een aangename plek voor de mussen te zijn– we zien en horen ze bij bosjes in diverse hagen in de tuin. Ook de spreeuw en het winterkoninkje beginnen de meer volwassen tuin te ontdekken.

Resultaten tuinvogeltelling in Mandora van 2020 tm 2024
Resultaten tuinvogeltelling in Mandora van 2020 tm 2024

Is Mandora dan echt het paradijs voor vogels?

Nou nee, niet echt. In Mandora wonen naast veel mensen ook veel katten en vogels en katten zijn bepaald geen ideale combinatie. Vogelbescherming Nederland luidt al een paar jaar de noodklok dat er te veel vogels slechtoffer worden van huiskatten. We zien het (gelukkig) bijna nooit, maar ook de katten in onze wijk zullen slachtoffers maken. Predatie is op zich een natuurlijk verschijnsel, maar onze niet inheemse huiskatten zijn geen natuurlijke jagers voor vogels. Bovendien zijn er veel te veel katten in ons land, ruim 3 miljoen. Het zou al veel helpen als mensen hun katten laten steriliseren, zodat de populatie wat gaat afnemen. De gemeente Houten vraagt alle inwoners hun katten met name tijdens het broedseizoen (april-juni) 's nachts binnen te houden (ook op nos.nl), want juist 's avonds en 's nachts wordt er veel gejaagd. In Mandora vragen we alle kattenbezitters daarnaast om vanaf half maart de katten de bel aan te binden zodat ze beter opgemerkt worden door vogels.

Merel in de drinkschaal in een tuin in Mandora
Merel

Bonte Specht in Mandora

We verheugen ons op nog veel meer vogels in de wijk. Het gepiep van jonkies in de nestkastjes, het al in maart uitvliegen van de eerste tortelduifjes en het prachtige gezang van merels, lijsters, vinken en winterkoninkjes, het is prachtig om daar tussen te wonen.

Resultaten tuinvogeltelling in Mandora van 2020 tm 2024
Resultaten tuinvogeltelling in Mandora van 2020 tm 2024

Meesje aan vetbollen in de winter in Mandora

Groenvoer: duurzaamheid in je dagelijkse leven

Hier lees je hoe in Mandora wordt omgegaan met duurzaamheid op diverse niveaus; sociaal, ecologisch, technisch, financieel.
Wellicht vind je hier wat inspiratie.

In Mandora wonen mensen die meer delen dan alleen een straatnaam. Samen bouwden we een ecologische woonwijk die een goed thuis biedt, niet alleen voor mensen maar voor alle fauna en flora.
De grote gedeelde binnentuin met veelal inheemse planten heeft een grote aantrekkingskracht voor allerlei insecten, vogeltjes, egels enz.

Maar er gebeurt meer in Mandora: We delen gereedschap in een gezamenlijke werkschuur. Er wordt voor je gekookt als je het zelf even niet kunt. Samen denken we na over hoe we ons energie- en watergebruik kunnen verlagen. etc.
Over sommige van deze activiteiten uit Mandora kun je hier lezen: Groenvoer

Bonte specht in tortels in Mandora
Vogels in Mandora
April 2024 - door Aram & Mirjam

Een aantal bewoners doet al jaren mee met de nationale tuinvogel telling. Ook doen we ons best om een zo groot mogelijke biodiversiteit te stimuleren in onze gedeelde tuin. Hoe werkt dat? Wat doen we? Welke vogels zien we in de tuin? Lees verder...

Bloemenweides langs ecowijk Mandora, gemeente groen in zelfbeheer
Eetbaar onkruid
Nov 2022 - door Mirjam

Veel gewassen die wij doorgaans als onkruid zien, hebben een waardevolle betekenis, voor insecten, als medicijn of zelfs als voedsel. En aangezien iedereen in eigen tuin of omgeving wel ‘onkruid’ tegenkomt, kunnen we die onkruiden respectvoller tegemoet treden dan we soms doen. Of zoals ook wel gesteld wordt: onkruid bestaat niet!
Lees verder...

Bloemenweides langs ecowijk Mandora, gemeente groen in zelfbeheer
Adoptielandjes
Mrt 2022 - door Klaas Hemke

Aan de noord-oostzijde van Ecowijk Mandora hebben we 750 m2 geadopteerd van de gemeente via Ons Buiten. We hebben met de gemeente afgesproken om dit als kruidenrijk grasland te beheren.
Lees verder...

Woning met balansventilatie in ecowijk Mandora
WTW Balansventilatie
Jun 2021 - door Mirjam

Bij goed geïsoleerde en (vrijwel) kierdichte huizen is ventilatie een heel belangrijk aandachtspunt. Een goed geïsoleerde en dichte woning is namelijk ingepakt in een soort dikke deken waar warmte noch lucht gemakkelijk doorheen kunnen. Daardoor zou je - als je daar geen tegenmaatregelen voor neemt - problemen kunnen krijgen met vocht en bedompte, muffe lucht.
Lees verder...

Regenwatergebruik voor toiletten en wasmachine en de buitenkraan in ecowijk Mandora
Gebruik van regenwater in huis
Feb 2021 - door Mirjam

Sinds kort hebben 14 huishoudens in de ecowijk een regenwater systeem waarbij een zak met een capaciteit van 4,5 m3 in de kruipruimte is gelegd waarop de waterleidingen naar de toiletten, de wasmachine en de buitenkraan zijn aangesloten.
Lees verder...

Werken en praten tijdens een tuinwerkdag in ecowijk Mandora
Tuinwerkdag
Sep 2020 - door Erik

Bewoners van de Ecowijk Mandora bezitten naast een privétuin ook een aandeel in de gemeenschappelijk mandelige tuin. Al in een vroeg stadium van het project is er besloten om de tuin ecologisch in te richten en te beheren.
Lees verder...

Tomaten in de kas bij het buurthuis in ecowijk Mandora
Groen(te) in de kas
Mei 2020 - door Elisa

De kas van het buurthuis wordt volop gebruikt. Niet alleen om mensen te warmen, maar ook waarvoor een kas uitermate geschikt is: Planten!
Lees verder...

Voorbeeld Energie monitoring in ecowijk Mandora
Energie monitoring
Jan 2020 - door Wijnand

De werkgroep Monitoring in ecowijk Mandora richt zich op het in kaart brengen van het energieverbruik in de ecowijk en daarmee op het verminderen van het energieverbruik en het verhogen van het aandeel duurzame energie.
Lees verder...

De Houthakker, het wijkkrantje uit Mandora
Burencontact
Nov 2019 - door Jacqueline

De Houthakker: Mandora kent ook een digitaal "huis-aan-huis-blad" dat iedere twee weken verschijnt.
Het forum: Een laagdrempelige vorm voor praktische burenulp.
Lees verder...

Marktconforme woningwaarde in Mandora
Marktconforme woningwaarde
Apr 2019 - door Jacqueline

Ons doel: woningen bouwen die èn duurzaam èn comfortabel zijn, maar die ook betaalbaar zijn en passen binnen de Houtense woningmarkt. Lees verder...

Ons buurthuis in Mandora
Ons buurthuis
Jan 2019 - door Inge

Een gemeenschappelijke ruimte, groot genoeg voor overleg met bewoners over onderhoud of begrotingen, maar ook gezellig genoeg om samen voetbal te kijken. Lees verder...

De vijver in Mandora in mei 2018
Regenwateropvang
Okt 2018 - door Aram

Hoe werkt dat zelf opvangen van regenwater, ook die ene stortbui van eens in de 50 jaar? Lees verder...

zoek de ijsvogel in Mandora

Contact

Heb je vragen, opmerkingen en/of leuke ideeën?


Mail ze naar: ecowijkhouten@gmail.com

Postadres:
Vereniging Ecowijk Houten
Robiniahout 8
3991 MA Houten

Zoek je contact met andere ecowijken?

Er komen steeds meer initiatieven bij.
Interesse? Bij de Omslag vind je veel informatie.

Routebeschrijving en parkeermogelijkheden

🚲 Fiets
Fiets naar de wijk Het Hout, vlakbij winkelcentrum Castellum. Onze wijk ligt aan de straat Het Hout.
Naast de bergingen op de parkeerplaats is ook een fietsenstalling.

🚆 Trein
Reis naar NS station Houten Castellum. Dan is het een kleine 10 minuten lopen in westelijke richting.
Uit het station (via de trap) rechtsaf (richting het winkelcentrum). Dan net voorbij het winkelplein rechtsaf, onder poort en over bruggetje linksaf, langs fietspad lopen tot aan de groene Vijfwal (= groene wal die onderbroken wordt door fietspad), linksaf (dus vóór de Vijfwal) en dan de eerste rechts, links het terrein van Mandora op.

🚙 Auto
A27 afslag Houten, via de rondweg afslag Antonius poli, Het Hout nemen. Dan rechts aanhouden richting Het Hout (ter hoogte van medisch centrum ‘Leebrug’). Na ruim honderd meter zie je straatnaamborden met Robiniahout en Het Hout. Daar is de ingang (houten landhek). Vlak vóór de Vijfwal (= groene wal rechts en links voor je) kun je parkeren, op het Merantihout.